Vi ynskjer velkomen til PåskeQuiz - Langfredag 10. april kl 20.
Quizen går live via Youtube frå Breidablik. Meir info om linkar til sending og svar-ark kjem her når det nærmar seg.
NB: Det er ikkje lov å bruke telefon til anna enn å sjå på sendinga og svare på svarark. Takk for at du deltek på ærleg vis. :-)
Du finn YouTube kanalen som sender quizen her:  Sande NettSyn